Posiadasz Windows XP lub Vista? Wkrótce nie wyślesz e-Deklaracji

Ministerstwo Finansów poinformowało o zmianach, które spowodowały, że mogą wystąpić problemy z komunikacją i wysyłaniem dokumentów do usługi JPK z systemów operacyjnych niewspieranych aktualizacjami, w szczególności z systemu Windows XP.

Wkrótce nie będzie również możliwa komunikacja z systemem e-Deklaracje ze starszych i nie wspieranych systemów operacyjnych Windows XP i Windows Vista.

Więcej informacji znaleźć można w komunikatach na stronach Ministerstwa Finansów:

Fałszywe wezwanie do uregulowania należności od Play

Na skrzynki pocztowe użytkowników zaczęły w ostatnim czasie przychodzić maile o temacie Play – Wezwanie do uregulowania należności.

Mail ma sprawiać wrażenie prawdziwego ponieważ jako nadawca figuruje awizo@mojefinanseplay.pl czyli rzeczywisty adres Play-a. W mailu może pojawić prośba o wysłanie potwierdzenia o przeczytaniu wiadomości i wówczas jako odbiorca pojawia się całkiem inny mail (nie należy wysyłać potwierdzenia – wówczas atakujący będzie wiedział, że nasz adres istnieje i jest aktywny) .

Mail zawiera załącznik o nazwie Play Mobile – wezwanie do uregulowania naleznosci.pdf.  Po jego kliknięciu przez potencjalną ofiarę wykonany jest skrypt java script, który może zainfekować komputer (oczywiście nigdy nie należy klikać w podejrzane załączniki – test wykonano  w wyizolowanym środowisku testowym).

EkoPłatnik – bezpłatne narzędzie do obliczania opłat za korzystanie ze środowiska

Na podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą spoczywa obowiązek sporządzania wykazów w zakresie korzystania z ochrony środowiska lub jej zasobów oraz odprowadzanie opłat z tego tytułu. Opłat tych nie wnosi się, jeżeli łączna ich wysokość nie przekracza 800 zł.

Od  1  stycznia  2017 roku zgodnie z art. 289 ust. 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 672 z póżn. zm.) w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów, przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych) nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, do urzędu marszałkowskiego.

Zmiana została wprowadzona na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255).

Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat począwszy od wykazów za 2016 rok, co jednak nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

Aby ułatwić sporządzanie wykazów i naliczanie opłat została stworzona bezpłatna aplikacja EkoPłatnik dostępna na stronach poszczególnych Urzędów Marszałkowskich. Wykazy wygenerowane za pomocą aplikacji Ekopłatnik można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP.

Linki:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Formularze można również wypełnić bezpośrednio na platformie ePUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/ochrona-srodowiska-1/informacje-i-dane-o-zakresie-korzystania-ze-srodowiska-oraz-o-wysokosci-naleznych-oplat

Aplikacja Opłaty do wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska, w tym do przygotowywania i wydruku tabelarycznych sprawozdań do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim:

http://www.ekoportal.gov.pl/informacja-o-srodowisku/aplikacja-oplaty/

Biznes-Host przestrzega przed fałszywymi mailami

Firma H88 S.A. (właściciel Biznes-Host.pl) przestrzega przed fałszywymi mailami zawierającymi potencjalnie niebezpieczny załącznik. Treść komunikatu:

Ważne ostrzeżenie!

W dniu dzisiejszym dotarły do nas sygnały, iż niektóre osoby otrzymały korespondencję łudząco podobną do naszych maili. Wiadomość zachęca do otwarcia załącznika, zawierającego szkodliwe oprogramowanie, pod pretekstem sprawdzenia poprawności danych na fakturze.

NIGDY nie wysyłamy maili z fakturami lub innymi dokumentami rozliczeniowymi w postaci archiwum .zip. Jeśli otrzymasz tego rodzaju korespondencję od osoby podszywającej się pod nas, nie otwieraj jej tylko od razu skasuj, ponieważ archiwum zawiera szkodliwe oprogramowanie.

Elementy, które pozwalają odróżnić fałszywego maila to przede wszystkim:
– brak polskich znaków (nasze maile mają polskie znaki)
– załącznik zip (nie stosujemy takich załączników)

Pozdrawiamy,
Zespół Biznes-Host.pl

Poniżej zrzut komunikatu od Biznes-Host.pl:

Fałszywe maile – tym razem na celowniku klienci ING

W sieci pojawiły się maile mające skłonić właścicieli kont w ING w kliknięcie w spreparowany link. Na szczęście mail jest dosyć prymitywnie przygotowany – sama treść bez żadnych elementów graficznych. Jest niemalże identyczny z mailami wysyłanymi do klientów PKO BP. Dodatkowo nie ma nawet maskarady adresu e-mail dzięki czemu od razu widać, że wiadomość nie została wysłana przez ING:

ing_falszywy_mail_adr

Żeby było ciekawej nawet stopka mająca uwiarygodnić korespondencję jest niespójna logicznie: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Katowic – Fabrycznej.

Wiadomość może posiadać jeden z kilku tematów:
Weryfikacja w systemie ING
Blokada konta ING
Blokada rachunku ING

Treść:

Dostęp do Twojego konta ING został zablokowany!

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów zablokowaliśmy twoje konto w systemie ING Bank Śląski, powodem jest nieautoryzowany dostęp do konta.
W celu odzyskania dostępu prosimy o weryfikację właściciela rachunku, logując się na:

www.ingbank.pl/weryfikacja

Serdecznie pozdrawiamy,
Zespół ING Bank Śląski S.A.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Infolinia 801 601 607

Ten e-mail został wygenerowany automatycznie. Prosimy na niego nie odpowiadać. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Katowic – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, REGON 271514909, NIP 634 013 54 75, kapitał zakładowy i wpłacony 792.345.340 zł.

Poniżej zrzut maila:

ing_falszywy_mail